EasyMink

Optimere din minkproduktion med de innovative funktioner i EasyMink.

 


Beregn din besparelse


Lav beregning her

Fordele ved EasyMink

 

CHeck

Optimeret
foderstrategi

- Optimeret foderstyring i parrings- og implantations perioden. Kurvebestemt fodertildeling efter kuldstørrelse i laktationsperioden.

 

CHeck

Forbedret
driftsøkonomi

- Øget overblik og mulighed for driftsoptimering, via rapporter, statistik og dataudtræk.

 

CHeck

Overblik
og analyse

- Hurtig tilgang til myndighedsdokumentation og afrapportering af medicin, sygdom og dødsfald.


 

CHeck

Nemt
og effektivt

- Hurtig, nem og Præcis huldstyring. Skånsom og effektiv vedligeholdelsesfodring fra endt længdetilvækst, til pelsning.