Niels Lyngs - Ny Odgaard

 

Jeg har i en årrække været testfarm for EasyMink, og det har naturligvis givet visse udfordringer, men bestemt også en række fordele - bl.a. bliver vi altid forsynet med den nyeste udvikling og derved også en god forståelse for brugen af programmet og de mange muligheder som det har.


EasyMink er et rigtig godt supplement og et godt hjælpemiddel i vores dagligdag på farmen. Det er det bl.a. fordi, vi fodrer ens, uanset hvem af vores 3-4 ansatte, der fodrer og fordi vi hver dag sparer ca. en time på fodringen.


Som testfarm har vi også taget del i udviklingen af diverse registrerings muligheder i programmet, nemlig de forskellige registreringer som kræves over for myndighederne. Det er bl.a. dødsfald og medicin registrering. Her sparer vi meget tid, kontra den manuelle papirregistrering. Vi har også stor fordel af de hvalperegistreringer vi har lavet i hvalpetiden, da disse data kan eksporteres fra systemet, til fremstillingen af hvalpekort. Det sparer os for mere end en uges arbejde ved kortudskrivningen.

 Vi bruger EasyMink til huld styringen og det syntes jeg er et godt værktøj, når målet er ensartede mink.