Overordnede fordele og funktioner

  • Hurtig, nem og præcis huldstyring.
  • Optimeret foderstyring i parrings- og implantations perioden.
  • Flyt data med dyret, bevar foderdata og registreringer ved flytning af dyr til parrings- og implantations perioden.
  • Let og hurtig registrering af fødsel og kuldstørrelse.
  • Kurvebestemt fodertildeling efter kuldstørrelse i laktationsperioden.
  • Øget vækst med optimal fodertildeling i perioden for længdetilvækst.
  • Skånsom og effektiv vedligeholdelsesfodring fra endt længdetilvækst, til pelsning.
  • Øget overblik og mulighed for driftsoptimering, via rapporter, statistik og dataudtræk.
  • Hurtig tilgang til myndighedsdokumentation og afrapportering af medicin, sygdom og dødsfald.

Kort sagt er EasyMink en totalløsning,
"en alt-i-en" løsning til den fremtidsorienterede minkfarm.