IP Tid (Individuel Pausetid).

Størrelsen på foderportionerne kan i perioder variere meget, i disse perioder kan IP funktionen på EASY'en med fordel bruges. 
IP er en funktion der justerer pauserne imellem foderportionerne, for at kompensere for de store variationer i udfodringstiden,
pga. den varierende størrelse på foderportionerne. 

Når disse pauser imellem udfodringerne bliver justeret i forhold til portions størrelsen, skabes der et væsentligt bedre "flow"
i fodringen. Kort fortalt, bliver turen ned igennem hallen mere jænv. Og man undgår at "komme bagefter" med foderslangen,
og ligeledes undgår man også at foderslangen "overhaler maskinen". 

 

For at se et eksempel på en opsætning af IP til, TRYK HER!