Opsætning af IP Tid (Individuel Pausetid).

Kontrollér først om IP er slået til, dette kan ses ud for "Pause:" når EASY'en er i Step Mode.
Til højre ses det antal millisekunder EASY'ens foder pause er sat til, og efter det skal der være et plus tegn (+)

Opsætning:

Når PDA/Tablet er sat i automatik på fodermaskinen, vil EasyMink fodercomputern automatisk gå i Step Mode.
I denne menu, findes funktionen IP Tid, her kan man indstille IP Tid og IP Gram.

IP Gram, er den grænsemængde hvorved IP aktiveres.

IP Tid, er det antal millisekunder der reguleres med i forhold til den valgte mængde i IP Gram.
Der reguleres med det valgte antal millisekunder, for hver 10 gram, foderportionen er under IP Gram mængden.

 

Eksempel:

Hvis der fudfodres portioner der svinger imellem 100 og 500 gram, kunne en opsætning se således ud.
IP Gram sættes til 500 gram da dette er den største portion der fodres ud. IP Tid kan passende sættes til 2 millisekunder.

Denne opsætning vil betyde, at alle portioner under 500 gram vil få reguleret pausetiden op med 2 millisekunder
for hver 10 gram foderportionen er under de 500 gram der før blev defineret i IP Gram.
Hvilket i dette tilfælde vil betyde, at en foderportion på 100 gram vil få tillagt 80 millisekunder til pausetiden inden den næste udfodring.
Fordi: (500 gram - 100 gram) / 10 gram x 2 millisekunder = 80 millisekunder.

 

Har denne guide vækket en interesse (eller en forvirring), der kræver en dybere forklaring?
Udfyld da venligst nedenstående kontaktformular og husk at skrive:

Navn
Farmnavn
Adresse
Telefonnummer
evt. Kundenummer